sveiki atvykę į ExtraDigital.lt
Prekių katalogas
00.00€
Extradigital
  • Pradinis
  • Pirkimo - pardavimo taisyklės

Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Sąvokos:

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Eurodigital“,  įmonės kodas 300638881, PVM mokėtojo kodas LT100002890717, registruotos buveinės adresas Žemaičių g. 31, LT-44175, Kaunas
1.2. Extradigital.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.extradigital.lt
1.3. Pirkėjas – veiksnus, pilnametis fizinis asmuo arba nepilnametis fizinis asmuo (nuo 14 iki 18m. Amžiaus), kuris turi tėvų ar globėjų sutikimą perkantis Extradigital.lt el. Parduotuvėje; juridinis asmuo.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas.
1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su fiziniu asmeniu – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ar kiti Extradigital.lt registracijos metu pateikti duomenys.
1.6. Taisyklės – pirkimo – pardavimo taisyklės, kuriose nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių pirkimo, apmokėjimo, pristatymo, keitimo ar grąžinimo tvarka bei kiti šioje sutartyje numatyti punktai.
1.7. Paskyra – pirkėjo registracijos rezultatas, kuriame yra saugomi kliento duomenys, kuriuos jis pateikia registracijos metu, užsakymų istorija bei sąskaitos faktūros.
1.8. Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Extradigital.lt el. Parduotuve.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas prieš įsigydamas prekes el. Parduotuvėje Extradigital.lt privalo pažymėti varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Šis sutikimas yra laikomas teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių pirkimo, apmokėjimo, pristatymo, keitimo ar grąžinimo tvarka bei kiti šioje sutartyje numatyti punktai.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas prisijungiant prie savo paskyros Extradigital.lt el. Parduotuvėje ar el. Paštu. Darant naują užsakymą Pirkėjas privalės iš naujo susipažinti bei patvirtinti Taisykles.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Apmokėti“.
3.2. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Extradigital.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Extradigital.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Extradigital.lt internetine parduotuve, atsiųsdami laisvo stiliaus el. Laišką adresu info@extradigital.eu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo.
4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas norėdamas pirkti elektroninėje parduotuvėje privalo pateikti tokius asmeninius duomenis: Vardas, pavardė, gavėjo adresas, elektroninis paštas, telefono numeris. Norint sukurti paskyrą kitiems pirkimams Pirkėjas turi sugalvoti slaptažodį, kurį įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas pats atsakingas už prisijungimo prie Extradigital.lt el. parduotuvės duomenų saugojimo. Dėl prarastų prisijungimų prie el. Parduotuvės ar įtarimų, jog jais naudojasi tretieji asmenys, Pirkėjas privalo pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu info@extradigital.lt
5.2. Pirkėjas atsako už pateiktų duomenų tikslumą. Pasikeitus asmens duomenims (pristatymo adresui, tel. nr. ar kt.) Pirkėjas nedelsiant privalo informuoti Pardavėją.
5.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu naikinti registraciją el. Parduotuvėje Extradigital.lt, tai gali padaryti informuodamas elektroniniu paštu info@extradigital.eu Panaikinus registraciją Pirkėjas gali iš naujo registruotis bei vėl įgyti teisę pirkti Extradigital.lt el. Parduotuvėje.
5.4. Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
5.5. Pirkėjas, naudodamasis Extradigital.lt el. parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Extradigital.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.6. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Extradigital.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Extradigital.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Extradigital.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
6.3. Pardavėjas turi teisę apriboti arba panaikinti Pirkėjo paskyrą, jei Pirkėjas neadekvačiai elgiasi viešoje Extradigital.lt erdvėje (rašo įžeidžiančius komentarus, vartoja necenzūrinius žodžius ar kt.).
6.4. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas neapmoka užsakymo per 3 d.d.
6.5. Dėl Pirkėjo klaidingai pateiktų duomenų (pvz.: gavėjo adresas) nepavykus susisiekti Paskyroje nurodytais kontaktais, užsakymas bus atšauktas per 3 d.d., jei Pirkėjas pats nesusisieks su Pardavėju.
6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Extradigital.lt elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Informuoti Pirkėją elektroniniu paštu ar telefonu dėl užsakymo nutraukimo ar stabdymo dėl galimų iš anksto nenumatytų priežasčių. Pardavėjas gali pasiūlyti Pirkėjui panašią prekę ar leisti Pirkėjui išsirinkti pačiam (už atitinkamą sumą), Pirkėjui nesutikus, grąžinami pinigai (jei buvo atliktas išankstinis užsakymas). Pinigai grąžinami per 7 d.d.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu (už tikslingai pateiktus gavėjo duomenis atsako Pirkėjas).

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Extradigital.lt internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM mokesčio dydį).
8.2. Pateikęs užsakymą Pirkėjas gali atsiskaityti naudojant Paysera sistemą (Pasirinkę šį mokėjimo būdą būsite iškart nukreipti į Paysera mokėjimo sistemą, kurioje matysite suformuotą mokėjimą).
8.3. Kai pardavėjas gauna mokėjimą, pradedamas skaičiuoti siuntos paruošimo laikas (siunta išsiunčiama tą pačią darbo dieną, jei užsakymas buvo įvykdytas iki 17 val.).
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekės pirkėjui pristatomos Venipak kurjerio per 1-2 d.d. 
9.1.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
9.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.4. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.5. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
9.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, jeigu buvo taikomas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Extradigital.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jeigu tinkamos informacijos neradote, galite kreiptis į Pardavėją el. Paštu info@extradigital.eu, esant galimybei bus pateikti išsamesni aprašymai.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Extradigital.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.3 Visoms Extradigital.lt prekėms suteikiama 6-120 mėn. garantija.
10.4 Garantinės sąlygos nėra taikomos, jei įsigyta prekė yra įrengiama arba naudojama ne pagal gamintojo rekomendacijas. Pirkėjas įsipareigoja apsaugoti prekę nuo viršįtampių ir žaibo išlydžio.
10.5 Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.
10.6 Kilusius ginčus dėl internetu įsigytų prekių iš ES įsikūrusio Pardavėjo, galima spręsti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą, kuri prieinama adresu  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinami pinigai vadovaujantis LR įstatymais. Prekės turi būti grąžinamos per 14 d.d. nuo prekių gavimo datos.
11.2. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekę(es) privalo atsiųsti laisvos formos prašymą info@extradigital.eu elektroniniu paštu.
11.3. Grąžinant nekokybiškas prekes Pirkėjas prašomas atsiųsti brokuotų prekių įrodymus – nuotraukas el. Paštu info@extradigital.eu
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.
11.4.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
11.4.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Extradigital.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Extradigital.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia info@extradigital.eu elektroniniu paštu.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Extradigital